Litpi là một framework PHP
nhỏ gọn, đơn giản, linh hoạt
nhưng cũng rất mạnh mẽ.

Download v3.0.0 (3 MB)
Screenshot of Litpi Framework

MÔ HÌNH MVC

PHP 5.3, OOP theo mô hình MVC. Hỗ trợ nhóm Controller thành các Module để phân quyền, điều hướng...

PHÂN QUYỀN

Phân quyền nhóm thành viên đến từng action, controller, module để dễ dàng kiến trúc, điều hướng chức năng.

ĐA NGÔN NGỮ

Hỗ trợ đa ngôn ngữ cho giao diện dựa trên file XML. Hỗ trợ file ngôn ngữ theo global, module, controller.

DATABASE VỚI PDO

Truy vấn database thông qua đối tượng PDO của PHP 5. Hỗ trợ prepared statement để chống SQL Injection.

SMARTY

Sử dụng Smarty Template Engine và có phân chia theo module, controller để dễ dàng xây dựng giao diện web.

PHP URL REWRITE

URL Rewrite dùng code PHP nên tận dụng tối đa khả năng Regular Expression của PHP và Database để điều hướng.

CSS/JS MINIFICATION

Tích hợp thư viện Minifier để minify các file JS và CSS nhằm tối ưu Frontend, tăng tốc độ tải trang.

WEBSITE PROFILER

Tích hợp công cụ Profiler để theo dõi tình trạng load của 1 trang bất kỳ như CPU, Memory, Include file...

CODE GENERATOR

Tạo code tự động cho Model & Controller dựa trên Table (DB) để nhanh chóng triển khai tính năng mới.

TWITTER BOOTSTRAP 3

Tích hợp thư viện Twitter Bootstrap 3 để nhanh chóng phát triển backend và các module khác.

MYSQL LOAD BALANCER

Hỗ trợ cấu hình nhiều database (master, slave) để chia tải giữa các database dựa trên loại câu truy vấn.

PHP HIPHOP FRIENDLY

Framework Litpi tương thích với PHP Hiphop (HHVM) của Facebook để triển khai hệ thống scale dùng Hiphop.

MEMORY CACHING

Tích hợp sẵn một wrapper class hỗ trợ cơ chế cache trong memory sử dụng MEMCACHE & REDIS.

AMAZON SES

Hỗ trợ gởi email bằng dịch vụ SMTP & Amazon SES nhằm tiết kiệm chi phí của email marketing.

CHUẨN PSR-2

Cú pháp & kiến trúc code của Framework đều theo chuẩn PSR-2 để dễ làm việc nhóm (trừ các thư viện 3rd Party).

TÍCH HỢP TESTING

Tích hợp với Codeception và hỗ trợ viết Acceptance, Functional và Unit Test.